Tekonivel InBody-mittauksessa

Voiko InBody-mittausta tehdä, jos mitattavalla on tekonivel?

InBody-mittaus perustuu kehon sähkönjohtavuuteen. Teoriassa sähkönjohtavuus voi muuttua, kun kehoon asennetaan metallia sisältäviä osia. Tekonivelien varret ovat tyypillisesti metallia. Näin tekonivel on mahdollinen virhelähde mittauksessa, ja esimerkiksi tutkimuskäytössä tämä tulee huomioida tutkimusasetelmassa.

Käytännössä tekonivel kuitenkin vaikuttaa hyvin harvoin näkyvästi mittaukseen. Tutkimuksen mukaan tekonivelen materiaalilla ei ole vaikutusta bioimpedanssimittaukseen. Sen sijaan suurempi tekijä on tuore murtuma tai leikkaus, jotka vaikuttavat kudoksiin ja siten myös sen hetkisiin mittaustuloksiin. InBody-mittauksessa käytetty sähkövirta on erittäin pientä, eikä sillä ole vaikutusta kehoon, vaikka mitattavalla olisi tekonivel.

Mittaaminen on siis turvallista ja mahdollista, vaikka mitattavalla olisi keinonivel. Huomioi kuitenkin, että tekonivelellä voi tietyissä olosuhteissa olla vaikutus tuloksiin, sillä tekoniveliä ja niiden materiaaleja on monenlaisia, eikä kaikkia tyyppejä ole ollut mahdollista testata bioimpedanssimittauksen kanssa. Jos metalliaosa vaikuttaa InBody-mittaukseen, näkyisi sen vaikutus poikkeuksellisen pienenä impedanssiarvona siinä kehon osassa, jossa tekonivel sijaitsee.

Tutustuthan myös InBody-mittauksen valmistautumisohjeisiin.