Teknologia

InBody-mittausteknologia

BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) on InBody-laitteissa käytettävä menetelmä kehon koostumuksen mittaamiseen. Menetelmä perustuu pienen sähkövirran johtamiseen kehon läpi. Koska vain kehon sisältämä vesi johtaa sähköä, voidaan kehon koostumus laskea mittaamalla kehon impedanssia, eli sen sähkövirralle aiheuttamaa vastusta. Menetelmän etuina ovat turvallisuus, nopeus, luotettavuus ja helppous.

InBody-tulokset perustuvat todelliseen mittaukseen, ilman empiiristen taustatietojen käyttöä

Aiemmat BIA-menetelmää käyttäneet laitteet eivät ole kyenneet luotettavasti erottamaan solun sisäistä ja ulkoista vettä toisistaan, mikä on rajoittanut niiden käyttöä potilastyössä, vanhuksilla, lapsilla ja urheilijoilla. InBody-laitteissa ongelma on ratkaistu käyttämällä tekniikkaa, jossa kehon koostumus mitataan segmentaalisesti viidessä osassa käyttäen monitaajuista sähkövirtaa. Tämän validoidun tekniikan ansiosta InBody-laitteet eivät tarvitse tulosten muodostamiseen empiiristä arviointia. Tällä on kaksi merkittävää etua, jotka korostuvat ammattikäytössä:

  1. Tulokset ovat valideja kaiken ikäisillä, -kokoisilla ja -kuntoisilla, sillä tulokset eivät “vietä” viitejoukon keskiarvoa kohti.
  2. Muutokset kehon koostumuksessa nähdään herkimmin, koska viitejoukon taustatiedot eivät vaikuta mittaustulokseen.

Kehon mittaaminen segmenteittäin on tärkeää tarkan mittaustuloksen saavuttamiseksi. Tämä johtuu siitä, että eri kehon osilla (esim. keskivartalo vs. käsi) on erilainen impedanssi. InBody-laitteet mittaavatkin kehon viidessä eri sylinterissä niin, että jokainen osa mitataan toisistaan riippumatta. Tällöin mittaustulos on tarkka ja laite pystyy tunnistamaan kehon muodon, mikä ei olisi mahdollista ilman segmentaalista mittausta.

InBody-laitteiden käyttämä sähkövirta on vaaraton. Laitteiden turvallisuus on todistettu tieteellisin tutkimuksin*. Laitteiden käyttö on turvallista ja ne täyttävät IEC 60601-1 standardin turvallisuusvaatimukset sähkökäyttöisille lääkintälaitteille.

* kts. esim.: Bioelectrical impedance analysis in body composition measurement: National Institutes of Health Technology Assessment Conference Statement. American Journal of Clinical Nutrition. Sep 1996; 64: 524s – 532s.

Mittauksen luotettavuus

InBody-mittausmenetelmä on yleisesti hyväksytty myös tieteelliseen käyttöön. InBody löytyykin useimmista suomalaisista yliopistoista. Alla on listattuna tärkeimpiä julkaistuja InBody-tutkimuksia.

Accuracy of segmental multi-frequency bioelectrical impedance analysis for assessing whole-body and appendicular fat mass and lean soft tissue mass in frail women aged 75 years and older
2013 Tiivistelmä Nature.comissa

Influence of performance level on anaerobic power and body composition in elite male judoist
2011 Tiivistelmä PubMedissä

InBody 720 as a new method of evaluating visceral obesity
2011 Tiivistelmä PubMedissä

Cross-validation of bioelectrical impedance analysis for the assessment of body composition in a representative sample of 6- to 13-year-old children.
2009 Tiivistelmä PubMedissä

European Journal of Clinical Nutrition
2005 Nature Publishing Group – Original Communication
Accuracy of eight-polar bioelectrical impedance analysis for the assessment of total and appendicular body composition in peritoneal dialysis patients.
Download PDF report, 135kb

European Journal of Clinical Nutrition
2004 Nature Publishing Group – Original Communication
Body water distribution in severe obesity and its assessment from eight-polar impedance analysis.
Download PDF report, 133Kb

Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science
Percentage of Total Body Fat and estimated by Three Automatic Bioelectrical Impedance Analyzers.
Download PDF report, 134Kb

Journal of Sports Science and Medicine 2003
Body Composition Assessment with segmental Multifrequency Bioimpedance Method.
Department Physiology, University of Kuopio, Finland.
Download PDF report, 917Kb

Taylor & Francis healthsciences
Annals of Human Biology, 2003
Cross calibration of eight-polar bioelectrical impedance analysis versus dual-energy X-ray absorptiometry for the assessment of total and appendicular body composition in healthy subjects aged 21-82 years.
Download PDF report, 183Kb

European Journal of Clinical Nutrition
Original Communication
Accuracy of an eight-point tactile-electrode impedance method in the assessment of total body water.
Download PDF report, 116Kb

The Robert Steiner MR Unit and 2Nutrition and Dietetic Research Group,
Imperial College of Medicine, Hammersmith Hospital, London.
Validation of ‘InBody’ Bioelectrical Impedance by Whole Body MRI.
Download PDF report, 60Kb

Evaluation of Segmental Bioelectrical Impedance Analysis (SBIA) for measuring Muscle Distribution.
Bioengineering Research Institute, Biospace Co, Ltd, Seoul, Korea
Division of Food and Nutrition, Seoul Nonal University Hospital, Seoul, Korea
Department of Surgery, College of Medicine, Yonsei University, Seoul, Korea
Department of Surgery, Brigham & Womens Hospital, Harvard Medical School, USA
Download PDF report, 451Kb

Multifrequency Bioelectrical impedance estimates the distribution of body water.
Laboratories for Surgical Metabolism and Nutrition, Department of Surgery, and Renal Division, Department of Medicine, Birgham and Women’s hospital and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA.
Download PDF report, 387Kb

European Journal of Clinical Nutrition
Original Communication, 2005
Body water distribution in severe obesity and its assessment from eight-polar bioelectrical impedance analysis.
Sartorio A, Malavolti M, Agosti F, Marinone PG, Caiti O, Battistini N, Bedogni G.
Download PDF report, 133Kb

World Journal of Gastroenterology
Clinic Research: Sequential changes of body composition in patients with enterocutaneous fistula during the 10 days after admission.
Clinical School of Medical College, Nanjing University, Research institute of General Surgery, Nanjung General Hospital, People’s liberation Army,
Wang XB, Ren JA, Li JS, World J Gastroenterol. 2002 Dec;8(6):1149-52.
Download PDF report, 105Kb

The Society for Surgery of the Alimentary Tract
Postoperative Changes in Body Composition After Gastrectomy.
J Gastroinest Surg. 2005 Mar;9(3):313-319
Kiyama T, Mizutani T. Okuda T. Fujita I, Tokunaga A, Tajiri T, Barbul A.
Download PDF report, 232Kb

Biospace Co Ltd
Validation of InBody Bioelectical Impedance by Whole Body MRI
Laboratory report, E. I. Thomas, G. Frost, T. Harrington and J. D. Bell
Download PDF report, 60Kb