Artikkelisarja: Kuinka hyödynnät kehonkoostumusmittausta PT-valmennuksessa? 1/2

Kehonkoostumusmittaukset ovat löytäneet tiensä merkittäväksi osaksi monen personal trainerin työkalupakkia, eikä syyttä. Luotettavalla kehonkoostumusmittauksella on mahdollisuus saada helposti paljon tietoa, mitä peili, vaaka, mittanauha tai pihdit eivät kerro. Miten mittauksia kannattaa hyödyntää valmennustyössä, miten niillä voi kehittää liiketoimintaa ja mitä ottaa huomioon laitetta valittaessa? Näitä aiheita käsittelemme tässä artikkelissa.

Osoita tarve valmennukselle

Valmennusyhteistyön aloittamista edeltää usein jonkinlainen myyntitilanne. Monet kuntosalit ja yksittäiset personal trainerit tarjoavat asiakkailleen mahdollisuutta esimerkiksi ilmaiseen konsultaatioon tai näytetreeniin. Erityisesti konsultaatiossa käydään läpi asiakkaan harjoittelutaustaa, nykyistä tilannetta, tavoitteita ja toiveita. Näiden keskustelujen kautta valmentaja pyrkii tunnistamaan haasteita, joissa hän voi asiakasta auttaa. Kehonkoostumusmittaus konkretisoi asiakkaan lähtötilannetta ja auttaa molempia osapuolia ymmärtämään kehon hyvinvoinnin tilannetta paremmin. Kun mittaukset yhdistää PT-palveluiden myyntitilanteeseen, on niiden avulla helppoa todeta valmennuspalveluiden tarve ja keskittää huomio oikeisiin asioihin. Kannattaa ottaa myös huomioon, että samalla tavalla kuin asiakkaat arvioivat valmentajansa taustaa, he arvioivat hänen käyttämiään välineitä ja lisäpalveluita.

Seuraa kehitystä ja motivoi

Vaikka esimerkiksi paino, ympärysmitat ja yleinen fiilis ovatkin hyviä mittareita, niillä on vaikea objektiivisesti mitata mm. johtuuko painon tai mittojen muutos rasva-, lihas- vai nestemäärän vaihtelusta, kuinka paljon mitattavalla on sisäelinten ympärillä rasvaa tai onko loukkaantuneen raajan kuntoutuminen edennyt. Edellä mainittujen asioiden mittaamiseen nopein, helpoin ja tarkin menetelmä on laadukas bioimpedanssiin perustuva kehonkoostumusmittari. Kun asioita on tehty oikein, valmennussuhteen jatkuessa seurantamittauksen tuloksilla on usein merkittävä rooli valmennuksen vaikuttavuuden osoittamisessa. Parantunut kehonkoostumus nostattaa asiakkaan motivaatiota treenata ja jatkaa yhteistyötä raketin lailla. Personal trainerin onkin hyvä muistaa, että vanhojen asiakassuhteiden ylläpito on huomattavasti kustannustehokkaampaa, kuin uusien hankkiminen.

Monta tapaa hyödyntää laitetta

Konsultaatioiden ja valmennuspakettien lisäksi kehonkoostumusmittaria voi hyödyntää myös monilla muilla tavoilla. Mittaus on jo itsessään loistava myyntiartikkeli, koska treenaavat ihmiset ovat keskimäärin kiinnostuneita siitä, johtaako tehty työ muutoksiin kehossa. Mittauspalvelut ovat hyvä tulonlähde, koska laadukkaalla mittarilla tehdyn mittauksen yksikköhinta on keskimäärin 25-35 euroa, mutta mittaukseen sitoutuva aika on vain muutamia minuutteja. Toki hyvän palvelukulttuurin ylläpitämiseen kuuluu raportin tulosten selittäminen ja palautteen antaminen asiakkaille.

Omaa kehonkoostumusmittaria kannattaa markkinoida ahkerasti, jotta uudet potentiaaliset valmennusasiakkaat löytävät luoksesi mittaukseen. Mittauksia kannattaa myös tarjota esim. lähialueen yrityksille osana tyhy-toimintaa tai urheiluseuroille yhtenä kuntotestauksen muotona. Monet mittarin omistajat käyvät myös tekemässä mittauksia saleilla, jossa ei omaa mittaria löydy tai vuokraavat heille laitetta määräajaksi käyttöön. Sarjamittauskortilla sitoutat asiakasta tulemaan luoksesi uudelleen, pari- tai ryhmämittaus ja -palautteenanto mahdollistavat entistä tehokkaamman mittaustilaisuuden. Kehonkoostumusmittauksen tuotteistamistapoja on siis monia ja oma laite kannattaakin laittaa mahdollisimman aktiiviseen käyttöön.

Laitteissa on eroja, valitse omasi huolella

Kuten valmentajia, myös mittareita löytyy joka lähtöön. Kun puhutaan bioimpedanssimittauksesta, eri laitemerkkien ja -mallien välisistä eroista voi olla vaikea saada selkoa. Asiaa hankaloittaa se, että bioimpedanssimittaukselle ei ole yhtä standardia, vaan jokaisella valmistajalla on oma, usein patentoitu teknologiaratkaisunsa. Laiteinvestointipäätöstä tehtäessä hinta on luonnollisesti merkittävä valintaan vaikuttava tekijä. Kuten monessa muussakin asiassa, hinta heijastaa usein laitteen markkina-arvoa, tuotekehitykseen ja innovointiin käytettyä panostusta sekä lopulta mittaustulosten laatua. Laitetta hankkiessa kannattaakin tehdä laskelmia, jotka kuvaavat kuinka paljon uskoo mittauksia tekevänsä, minkälaista hintaa mittauksista voisi pyytää ja kuinka ne tuotteistaa osaksi omaa toimintaansa.

Bioimpedanssimittareista halvinta päätä edustavat marketeistakin löydettävät kehonkoostumusvaa’at, jotka on suunnattu ensisijaisesti kuluttajien kotikäyttöön. Tällaisia mittareita hyödyntävät kuitenkin myös monet valmentajat ja kuntosalit. Hintahaitarin toisesta päästä löytyvät ammattikäyttöön suunnitellut kehonkoostumusmittarit, jotka täyttävät myös lääkintälaiteille asetetut standardit. Valmennus- ja hyvinvointipalveluiden ammattilaisten lisäksi näitä laitteita hyödynnetään mm. terveydenhuollossa, tutkimus- ja oppilaitoksissa sekä apteekeissa.  

Laskelmia tehdessä on hyvä miettiä laitteen elinkaaren pituutta ja myös sitä, minkälaisen arvon näkee mittarilla olevan omien asiakkaidensa silmissä. Mittareissa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota siihen, perustuvatko tulokset suoraan mittaukseen vai vaikuttavatko empiiriset taustatiedot (esim. ikä, sukupuoli) tuloksiin. Viimeksi mainittu seikka on erittäin merkittävä tekijä tulosten validiteetin ja seurattavuuden kannalta.

Tutustu InBody-kehonkoostumusmittareihin osoitteessa www.inbody.fi, pyydä maahantuojalta esittely ja löydä juuri omaan toimintaansi parhaiten sopiva mittari!