InBody770

InBody770 – tarkin kehon koostumuksen mittalaite ammattikäyttöön

InBody770
Mittaus InBody770-laitteella visualisoi kehon koostumuksen ja kehon sisäiset muutokset. Pelkkä painon mittaus ei kerro luotettavasti henkilön ravitsemustilasta tai kunnosta.

Työterveydessä, terveydenhuollossa, kuntoutuksessa, PT-palveluissa ja tutkimuskäytössä korostuu todellisten muutosten näkeminen erityisesti henkilön lihasmassassa, rasvaprosentissa ja viskeraalirasvassa. Tähän tarvitaan kehon koostumuksen mittaus tarkalla ja validoidulla mittalaitteella. Suuret muutokset nestetasapainossa vaikuttavat myös mitattuun painoon, mikä johtaa harhaan pelkkää painoa seurattaessa. InBody770:llä voit seurata erikseen henkilön nestetasapainoa.

Alla olevassa esimerkissä on seurattu 51-vuotiasta miestä, joka on saanut ravitsemusterapiaa ja liikunnallista ohjausta 6kk ajan leikkauksen jälkeen. Mittaushistoria kertoo myönteisistä tuloksista henkilön kuntoutumisessa. Samanlainen mittaushistoria saadaan suoraan InBody770-laitteesta tulostuvasta raporttilomakkeesta. Sama raportti voidaan lähettää myös esim. sähköpostitse asiakkaalle LookinBody-mittausohjelman kautta.

Esimerkki

Ominaisuudet

InBody770 on kehitetty ammattilaisten toiveiden pohjalta

  ääniopastus ja havainnolliset grafiikat ohjaavat mitattavaa ja helpottavat mittaajan työtä
  – mittaushistoria graafisessa muodossa suoraan laitteesta tulostetussa raportissa
  – mahdollisuus muokata raporttilomakkeessa käytetyt muuttujat vastaamaan mitattavan tarpeita
  – kolme erilaista raporttia, eri painotuksilla (oletusraportti, nestetasapainon raportti ja lasten raporttilomake)
  – kaksi eri mittaustilaa: helppokäyttöinen asiakastila ja monipuolisempi ammattilaistila
  – langaton yhteys mittaustietokoneelle (jossa LookinBody120-mittausohjelma)

alatausta1

Raporttilomake

InBody770-esimerkkiraportti

Mittaustulokset

InBody770-tulokset sisältävät seuraavat muuttujat:

 • Kokonaispaino (kg, max 270kg)
 • Kehon rasvaton massa (kg)
 • Lihasmassa (kg)
 • Rasvakudoksen määrä (kg)
 • Rasvaprosentti (%)
 • Kehon nesteet/vedet (solun sisäiset / solun ulkoiset) (l)
 • Painokontrollitavoite (kg)
 • Lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • Raajojen puolierot
 • Vyötärö-/lantiosuhde (WHR)
 • Segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo)
 • Perusaineenvaihdunta (kcal)
 • Kehon painoindeksi (BMI)
 • Kehon solupaino (kg)
 • Kehon vaihekulma
 • Viskeraalirasva (sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala).
 • Mittaushistoria.

LookinBody120 (lisävaruste)

Windows-tietokoneelle asennettava LookinBody120-mittausohjelmisto mahdollistaa sähköisen asiakastietokannan ja mittaushistorian esittämisen näyttävästi. Mittausraportti voidaan lähettää asiakkaalle sähköpostiin mittauksen jälkeen. Kaikki tulokset voidaan viedä Excel-muotoon jatkoanalysointia varten.

alatausta