Vaihekulman kliiniset sovellukset

Vaihekulma (phase angle) kuvaa jännitteen ja virran välistä suhdetta niiden matkatessa mittauksen aikana kehon läpi. InBody-mittauksessa vaihekulma kertoo mitattavan solurakenteesta ja ravitsemustilasta. Pieni vaihekulma on merkki solukuolemista tai muuten heikentyneestä solurakenteesta, esim. aliravitsemuksen vuoksi. Vastaavasti korkea vaihekulma on merkki vahvoista, ehjistä soluseinistä. Vaihekulman on havaittu toimivan itsenäisenä indikaattorina monissa kliinisissä ongelmissa, mm. virusinfektioissa, maksakirroosissa, HIV:ssä, keuhkoahtaumataudissa, leikkauksen jälkeisissä komplikaatioissa, verenmyrkytyksessä, keuhko-, haima-, rinta- ja paksusuolen syövässä.

Dialyysihoidossa vaihekulmaa mittaamalla voidaan tunnistaa suuremman riskiryhmän potilaat, joilla on aliravitsemuksen riski. Aliravitsemus pienentää solumassaa ja heikentää soluseiniä, mikä edistää haitallisia nestetasapainon muutoksia. Tällainen muutos näkyy pienentyneenä vaihekulmana InBody-mittauksessa. Aliravitsemuksen lisäksi vaihekulma voi pienentyä kroonisen tulehduksen vuoksi. Pienentynyt vaihekulma on itsenäisenä muuttujana merkki suuremmasta riskiryhmästä.

Vaihekulma pystytään mittaamaan InBodyS10- ja InBody770-laitteilla.

Lähteitä:
http://ajcn.nutrition.org/content/82/1/49.full.pdf
http://iopscience.iop.org/1742-6596/224/1/012104/pdf/1742-6596_224_1_012104.pdf
http://www.nutritionj.com/content/7/1/19
http://www.biomedcentral.com/1471-2407/8/249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8943496